RESSAM BEDRI KARAYAĞMURLA DİVA DERGİSİNE ÖZEL RÖPORTAJ

00

“RESIM BENIM IÇIN BIR DÜŞÜNME BIÇIMI”

Sanata ve hayata ait her şeyin kendisine ilham verdiğini söyleyen Ressam Bedri Karayağmurlar ile keyifli bir röportaj gerçekleştirdik…

Sizi tanıyabilir miyiz?

1951 Niğde doğumluyum. İlk ve orta okulu Bursa İnegöl’de, öğretmen okulunu Çanakkale’de okudum. Daha sonra Afyon Lisesi’ni bitirdim. Bir süre hukuk fakültesinde okudum. Ankara Gazi Eğitim’de resim bölümünü, DEÜ’de, lisans, yüksek lisan, sanatta yeterlik doktora programlarını bitirdim. Fırat Üniversitesi ve DEÜ. çalıştım 2008’de profesör oldum. 2013 Yılında emekliye ayrıldım. Bir yıl İstanbul’da Aydın Üniversitesi’nde çalıştım. Bir yıl Ege Üniversitesi’nde ders verdim. Sürekli resim yaptım. Edebiyat ve sanat dergilerinde, akademik yayınlarda yazdım. 5 resim ödülü aldım. 2014 yılı Kültür Kent-leri Birliği ödülü, İzmir’in kültür yaşamına katkılarım nedeniyle verildi. Prijador Müzesi’nde üç, Aşkabat Milli Müzesi’nde üç çalışmam var. Ülkemizde, Kültür Bakanlığı, İzmir Resim Heykel Müzesi, AÜ Çağdaş Sanatlar Müzesi’nde, bazı kurum ve özel koleksiyonlarda resimlerim var. Çalışmalarımı, Instagram’da izleyebilirsiniz.

Daha çok soyut resim yapıyorsunuz. Bu konuda neler söylersiniz?

1993’te Sanatta Yeterlik DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü “Sanatsal Yaratıcılıkta So-yutlama ve Günümüz Sanatındaki Yeri” adlı bir çalışma yaptım. Bu çalışma sırasında, giderek soyut resim üretimim arttı. Benim için resim; bir nesnenin, bir olayın ya da tanınan bir imgenin yeniden gösteri-mi değil; bir düşünme biçimi. Değişik alan-larda çalışanlar, kendi elemanları ile düşü-nür. Burada, renkler ve biçimler arasındaki ilişkinin, yüzeyde bir kompozisyonda yeni anlam ve anlatımla ortaya çıkması serüveni resim yapma olarak tanımlanabilir. Görsel imgeleri biçimlendiren yoğrumsal (plastik) bir dil. Böyle düşündüğüm için, resmi, öncelikle bir estetik sorun çözme etkinliği olarak anlıyorum. Bu eylemde kullanılan imgelerin, bilinen biçimler, figürler ya da amorf biçimler olmasının önemi yok; öncelikle resim olmayı başarması önemli. Resim bir kompozis-yondur.

Soyut Kompozisyon

Çalışmalarınızı nasıl değerlendirirsiniz?Sanatçı olmak, ressam olmak, kişisel ya-şam seçimleri. Bir alanda çalışıyorsanız, o alanın diline ve tekniklerine egemen olma-lısınız. Bu nedenle ben resimde yapılan-ları, ‘figür resmi’ ya da ‘soyut resim’ gibi ayırmam. O sırada neyi, nasıl duyumsuyor ve düşünüyorsam, o ilişki içinde, gerekirse figüratif işler de yapıyorum. 1990 önce-sinde soyut denemelerim olsa da, daha çok figüratif resimler yapıyordum. Şimdi de yapıyorum. Koşullanmış yaklaşımlarım hiç olmadı. Soyut kompozisyonlar, sadece resim düşünmenin en arınmış yolu bence. Dahası, içinde tanınır imgeler olan resim-ler de gerçekte soyuttur.

Size esin veren kaynaklar neler?Sanata ve hayata ait her şey. Nesnenin içi dışı, doğa, uzay her şey. Sanatın kendisi, resimler, şiirler, müzik, insan ilişkileri. Her şey. Resim diliyle müzik yaptığımı düşünü-rüm çoğu zaman.

Gelecekle ilgili projeleriniz nedir?Büyük bir mekanda, tasarladığım, özel ser-gileri destekleyecek sponsorlar bulursam, ilginç sunumlar yapmayı düşünüyorum. Daha çok yazmak, daha çok resim, oluşa heykel vb. işler düşünüyorum.

Portre


Bir Cevap Yazın