Psikiyatriste Gitmekten Neden Çekiniriz ?

Psikiyatri; tıp branşlarında başvurmada çekince yaşanan bölümler arasında hep üst sıralarda yer almıştır. Geçmişte psikiyatrist sayısının azlığı nedeniyle doktorların genelde ağır akıl hastalıklarıyla uğraşıyor olması, toplum gözünde ‘Psikiyatriste gitmek illaki ağır akıl hastalığı olmasını gerektirir’ şeklinde yanlış bir inanış oluşturmuştur.

Image of stressed woman during meeting wuth personal coach

Bunun sonucu olarak terapiste gitmek isteyen bireyler akıl hastası olarak adının çıkması damgalanması korkusu ve ‘çevrem yanlış anlar’ düşüncesiyle ya psikiyatriste gitmekten çekinmiş ya da başvurularının gizli kalması konusunda çok hassas olmuşlardır.

Bazen kişiler yaşadıkları sıkıntı ya da hastalıkları sebebiyle yoğun isteksizlik, enerji kaybı, anlamsızlık hissi, hiç kimsenin kendisine yardımcı olamayacağı düşüncesi, umutsuzluk durumları nedeniyle psikiyatriste gitmenin gereksiz olduğunu düşünebilir. Terapist desteğini haketmediğine yönelik fikirler ve değersizlik hissi özellikle depresyondaki hastalarda sık görülür. Yine de bu çekincenin bence en önemli sebebi mahremiyetle ilgili korkulardır. Kişinin kendi hayatıyla ilgili yaşadıkları, hissettikleri, görüşleri nedeniyle başvurduğu psikiyatristin kendisini yanlış anlayacağı, komik bulacağı, kızacağı, eleştireceği ve yargılayacağı hatta duyduklarını başkalarına anlatacağı korkusu birçok kişinin psikiyatriste gitmesinin, gitse bile gerçek duygu ve düşüncelerini ifade etmesinin önünde bir engel olmuştur.

Over the shoulder view, of a business man sit on a couch talking to his psychiatrist

İnsanın kendi dünyasını bir başkasına açması çoğu zaman zordur. Bazen görmezden gelmeye, unutulmaya çalışılan olayların psikiyatrist desteğiyle yeniden ele alınması kişi için katlanması zor bir sıkıntı yaratabilir. Kendince kurduğu baş etme sisteminin işe yaramaması ve yeni önerilerin işe yarayıp yaramayacağına dair güvensizlik, eski yaraları kanatmayalım fikri, kişinin bu yönde adım atmasını engelleyebilir.

Çözüm elbette beklemekten değil yine adım atmaktan geçiyor. Kendi dünyamızı açabileceğimiz, bilimsel-etik çalışan, işbirliğine açık, yargılayıcı olmayan bir psikiyatrist ile kurulacak terapi ortamı ihtiyaç duyan herkes için en iyi çözüm olacaktır.


Bir Cevap Yazın