MD CODES 9 POINT SHAPE İLE DAHA GENÇ VE DAHA ERKEKSİ GÖRÜNÜN

nermin varılsühaa

Her geçen gün bir yenisiyle tanıştığımız dermokozmetik uygulamaları yaşla beraber vücudumuzda ve yüzümüzde yitirdiklerimizi yerine koyarken, cilt kızarıklıkılarının ve hacim kayıplarının giderilmesi, yüzün, dudakların yeniden flekillendirilmesi, izlerin tedavi edilmesini de mümkün kılıyor. Bilinen yanlış kanını aksine bu tür uygulamalar yalnızca kadınlar tarafından tercih edilmiyor, erkekler de en az kadınlar kadar bu alternatiflerden yararlanıyor ve daha az sarkık, daha konturlu, daha genç ve daha dinamik bir görünüme kavuşabiliyor.

Dermozokmetik uygulamaları erkekler için her geçen gün daha popüler hale geledursun erkekler ile kadınlara uygulanan tedaviler bazı yönlerden birbirinden farklı özellikler taşıyor. Erkeklerin kas yapısı ve kuvveti kadınlara oranla farklıdır. Dolayısıyla tedaviyi planlanırken bu ayrıntı mutlaka göz önüne alınmalıdır. Erkeklerdeki yüz yapısı kadınlardan farklıdır ve yapılacak işlemlerde bu özelliklerin korunması önemlidir.

MD Codes’u keşfederek dünya literatüründe yer almayı başaran ünlü Brezilyalı Doktor Mauricio de Maio’nun erkek yüz anatomisine özel geliştirmiş olduğu MD Codes 9 Point Shape tekniği yüzün maskülen yapısını koruyarak daha çekici bir görünüm kazandırmaya imkan sağlar. Yanak belirginleştirme, daha güçlü çene, açı belirginleştirme, Jowline lifting ve çene projeksiyonu sağlayan 9 ayrı kodun yer aldığı teknikle daha genç, daha erkeksi ve daha çekici görünüm elde edilebilir.

MD Codes 9 Point Shape nedir?

Dr. Mauricio de Maio’nun hayata geçirdiği ve cerrahi çözümlere alternatif olarak tasarlanan MD Codes 9 Point Shape tekniği, ilk kez 9 noktada yüz şekillendirme ile spesifik bir estetik sonuca ulaşmak için şablona göre kullan›lacak uygulama noktalar›n› da sunuyor. MD Codes 9 Point Shape tekniği ile yorgun, üzgün, kızgın görünüm ve sarkıklık tedavi edilebiliyor.Beautician Doing Cosmetic Injection In Male Patient Face

MD Codes daha genç, çekici ve ince görünümle erkeklerde daha maskülen, kadınlarda daha feminen bir görüntü oluşturuyor. Brezilyal› Doktor Mauricio de Maio, 2010 y›l›ndan bu yana üzerinde çalıştığ› uygulama hakk›nda şunlar› söylüyor: “Yüzde ifadeyi değiştiren 60’tan fazla nokta var. Bu noktalara küçük bir dokunuş yapt›ğ›m›zda tüm yüzün ifadesini yeniden tasarlamay› hedefliyoruz. MD Codes temelde, hyalüronik asit bazl› uygulamalar ile kiflilerin duygusal ihtiyaçlar›n› ön plana ç›kartarak bir değişim plan›n› uygulamay› öngörüyor. Birbirinden ayr› enjeksiyon alanlar› olan MD Codes, daha az yorgun görünmek isteyenlerde daha farkl›, daha çekici ya da daha az k›zg›n görünmek isteyenlerde farkl› noktalara karş›l›k geliyor.”MD Codes uygulamas› ile kişinin, ameliyats›z 10 yaşa kadar gençleşmesi hedeflenirken, pozitif yaşlanma için de s›kl›kla tercih ediliyor. ‹nce dudaklar, geriye çekilmiş bir çene ve düşük kaşlar›n genç ve çekici görünüme engel olduğunu belirten Dr. Mauricio de Maio, MD Codes uygulamas›n›n kal›c›l›ğ›n›n kişinin metabolizma h›z›na ve yaş›na göre değiştiğini de ifade ediyor.


Bir Cevap Yazın