Koruyucu Burun Estetiği (Preservatıon Rhınoplasty)

Son yıllarda burun estetiğinde çok büyük ilerlemeler meydana geldi. Bu yenilikler, hem kul-lanılan cihazlar ve aletlerde, hem de uygulanan cerrahi tekniklerde karşımıza çıkmaktadır. Büyük bir mutluluk ve gururla söyleyebilirim ki bu yeniliklerin geliştirilmesinde dünyada en çok, Türk estetik ve plastik cerrahlarının katkısı bulunmaktadır. Ve bugün artık burun estetiği ameliyatlarında Türk plastik cerrahları tüm dünya cerrahlarına öncülük eder hale gelmiştir.Burun ucunu hareket ettiren bağlar, kaslar, kemik ve kıkırdak zarlarının estetik ameliyat ile burun şekillendirilmesindeki önemi anlaşıldıktan sonra, öncelikle burun ameliyatında disseksiyon planı değiş-tirilmiş ve burun estetiği ameliyatı kas ve bağlara zarar vermeyecek şekilde kemik ve kıkırdak zarlarının altından yapılmaya başlanmıştır. Kemik şekillendirmek için kullanılan keski ve çekiç gibi darbe uygulayan aletlerin yerini, minik kesici ve şekillendirici uçlara sahip ultrasonik kemik şekillendirici motorlar almış, bunun sonucunda da istenmeyen ve raslantısal kemik kırılmalarının önüne geçilmiştir.

Bu ultrasonik motorlar, yumuşak doku ve damarları hasarlamadan, sadece kemik dokuyu kestikleri için ameliyattan sonra morluk ve şişme gibi can sıkıcı durumlar çok nadir ve minimal düzeyde ortaya çıkmaktadır. Önemli yeniliklerden biri de burun sırtındaki kemer olarak bilinen hump bölgesinin tedavisinde meydana gelmiş-tir. Artık burun kemerinin doğal yapısı bozulmadan bir asansör gibi aşağı indiri-lerek kemer tedavi edilebilmektedir. Açık ya da kapalı olarak yapılan ‘push down’ ya da ‘let down’ gibi farklı yöntemlerin kullanıldığı burun estetiği (Rinoplasti) ameliyatlarında artık yeni bir kavram olarak Koruyucu Rinoplast (Preservation Rhinoplasty) öne çıkmaktadır.Koruyucu rinoplasti; ameliyat tekniği ne olursa olsun (açık veya kapalı) cerrahın, hastanın burnundaki dokuları daha az manüple ederek, daha dikkatli bir yaklaşım uygulamasıdır. Koruyucu rinoplasti ileri bir cerrahi beceri ile en yüksek seviyede estetik başarı için gerçekleştirilen yeni bir yaklaşımdır. Bu teknikte, hemen her tekniğin en iyi tarafları bir arada uygulanıyor diyebiliriz.Koruyucu burun estetiğinde anatomik yapıları, yani cildi, damarları, sinirleri, asıcı bağları hasarlamadan son derece doğal sonuçlar elde edebiliyoruz. Bu ameliyatta yumuşak doku zedelenmesi minimal düzeyde olduğundan minimal şişme, kanama ve morarma olurken, burun fonksiyonu için en önemli şey olan nefes alma sorunları da tedavi edilebilmektedir. Ayrıca ameliyat sonrası iyileşme ve normal hayata dönme daha hızlı meydana gelmektedir.

Rhinoplasty - nose surgery. Side view of attractive young woman with perfect skin and dotted lines on her nose isolated on white background. Plastic surgery concept. Nose deformations


Bir Cevap Yazın