Görünürlük kavramına farklı bir bakış açısı

Gül Ilgaz sergi

Gül Ilgaz’ın Urla BE Contemporary’de 26 Ekim 2021’e kadar görülebilecek Görüş Mesafesi adlı yeni kişisel sergisi; görünürlük kavramını ve görme-görülme dinamiklerini birey, doğa, toplum ve sanat açılarından sorgulamayı amaçlıyor. Görüş Mesafesi sergisi, 21. yüzyılın narsist bireyinin görme ve görülme tutkusuna çelişkili ve zıt şekilde, toplumların gerçeği ve geleceği açık olarak göremediği bir ortamda bulunduklarına dikkat çekmek istiyor. Gül Ilgaz’ın sergideki fotoğrafları, görünür-görünmez, çok az görünen, puslu görünüşler ile geleceğe dair görüşün imkansızlığına gönderme yapıyor. Bu sergi görülmeli.


Bir Cevap Yazın