FRANSIZ ASKISI İLE YÜZ GERME

Zaman geçip yaş alma ilerledikçe bir yandan cildimiz yıpranıp, kırışırken, diğer yandan da ciltte sarkma başlar. Bu da yüzümüze genç ifadeyi veren yüz hatlarımızı değiştirir. Bu değişim kişiden kişiye farklı ölçülerde olsa da yaşla birlikte artar ve karakteristik hatlarımız yer değiştirir, bozulur, yaşlanmaya dair ilk değişimler yüzümüzde görünür hale gelir.

Yüzümüzde önceleri bizi yorgun gösteren kırışıklıklar ve hacim kaybı ile beraber zamanla bazı yerlerde sarkma ve toplan malar ortaya çıkar. Bunlar da yine bağ dokusunun asıcı gücünün azalmasının sonucu olarak cilt altı yağ yastıklarının yer değiştirmesi ve hatta kasların da gevşeme sine bağlıdır.Healthy Skin. Beautiful Woman With Beauty Face.

Yaşlanmaya bağlı deride oluşan değişik likleri geri döndürmek, derinin yaşlanma sırasında kaybettiği kollajeni yeniden üret tirmek, deride oluşan yaşlılık lekeleri ve ince kırışıklıkları ameliyatsız yöntemlerle düzeltmek için son 4-5 yıldır oldukça ba şarı kazanmış yöntemler kullanılmaktadır. Ancak yer çekimi etkisiyle oluşan sarkma ları düzeltmenin en etkili yolu, son yıllara kadar hala cerrahi yöntemlerdi.

Yüzümüzde beliren yaşlı görüntü ve sarkmalar ağırlıklı olarak cerrahi yüz germe ameliyatları ile düzeltilir. Ameliyat istemeyen hastalar için de ameliyatsız çözümler aranmaktadır. Cerrahi yüz germe ameliyatlarının hemen ve çok belirgin sonuçlar vermesine ve etkilerinin uzun yıllar kalıcı olmasına karşın, cerrahi olmayan yöntemlerde yakın zamana kadar bu avantajlar yoktu. Bu yüzden de cerrahi yöntemlere gönül rahatlığı ile ve kalıcı bir alternatif oluşturulamıyordu.

Son zamanlarda, Fransa’da geliştirilen 2009 yılında Avrupa İnnovasyon Ödülü kazan mış bir buluşla, esnek askılarla yüzün mi mik hareketlerine uyumlu, ifade bozukluğu ve çekilmeler yaratmadan deformasyonların düzelmesini sağlayan daha kalıcı bir ame liyatsız yüz germe yöntemi olan “Dinamik Askılama” uygulanmaya başlandı. Daha önceleri sert ve esnemez iplerle yapılmakta olan askılama işlemlerinde yüzdeki mimik hareketleri sırasında gerilmeler ve büzül meler ortaya çıkabilmekteydi. Bazen de gerginliğe bağlı kopmalar sonucu yüzde istenmeyen asimetriler oluşabiliyordu. Etkili oldukları süre ise 6 ay 1 yıl civarında kalıyordu. Dinamik askılama yöntemi ile hem 4-6 yıla uzayan kalıcılık hem de doğal ifadenin korunması mümkün olabiliyor.

İşte bu nedenle artık ameliyat istemeyen hastalarımıza ya da ameliyat istediği halde herhangi bir sebeple ameliyata uygun olmayan hastalarda, cerrahi yüz germeye alternatif olabilecek bir yöntemi rahatlıkla önerebiliyoruz.Beauty Woman Face During Face Skin Lift Treatment

“Dinamik Askılama Yöntemi” olarak bilinen bu yöntem çok katmanlı esnek askı ipi kullanılarak uygulanıyor. Bu askı ipi hem sağlam ve normal şartlarda kopma riski yok, hem de esnek olduğu için yüzün mimik hareketlerini bozmadan doğal ifa deyi koruyarak asıcı özelliğini uzun yıllar yerine getirebiliyor. Bu dinamik askı yalnız genç görünmeyi sağlamak için değil, aynı zamanda yüz felci geçiren hastaların yüz asimetrilerinin dinamik olarak düzeltilmesi için de kullanılabiliyor. Tabii ki felcin tedavisinde değil ama felce bağlı asimetrilerin düzeltilmesi için kullanılıyor.

Uygulama lokal anestezi ile yapılıp, yaklaşık 30-45 dakika sürmektedir. Yüzde ve vücutta yaptığımız analiz ve uygulama tasarımına göre dinamik askılamayı yapa cak esnek tutucu ipler cilt altından ilerle nerek doğru yerlere oturtulur. Gerilerek bırakılır. Yüz çalışmalarında tutunma alanı olarak saçlı deri altı kullanıldığı için dikiş gerekmemektedir. İz bırakmadan yapılan bu minimal girişimden sonra iyileşme çok süratli olur. Bu arada hissedilecek hafif ağrı, ağrı kesici ilaçlarla kolayca yatıştı rılabilmektedir. Hastamız günlük hayata hemen dönebilir. Uygulama kolay, acısız ve günlük yaşamı etkilemeyecek şekilde gerçekleşmektedir. Her yaş ve her düzey deki sarkma için yapılabilir.


Bir Cevap Yazın