BURUN AMELİYATLARINDA TAMPON TARİHE KARIŞIYOR

beautiful young woman pointing to her noseBurun ameliyatlarında günümüzde çok farklı çeşitte yöntemler mev cuttur ve uygulanan burundaki kıkırdak ve kemik düzeyindeki ameliyatlarda genellikle aynı teknikler kullanıl maktadır yani var olan problem ve eğrilik neredeyse, o bölge düzeltilmektedir. Ameliyat son rasında genelde buruna tampon konulmaktadır. Tamponun tercih edilmesinin en önemli nedeni, ameliyat sahasına kan pıhtısı birikerek burnun şişme riskinin bulunmasıdır. Ancak özel bir tek nik ile yapılan burun ameliyatları sonrası tampon kullanımına gerek kalmamaktadır. Ameliyatta en ar kadan öne doğru eriyen dikişlerle hastanın düzeltilen bölgesi sabit lenmektedir. ‘Septal stapler’ deni len özel aletler, tel zımba mantığı ile yara yüzeylerini birbirine iple zımbalar. Ameliyat bitiminde tam pon yerine sekiz ayrı noktadan iple zımbalama yapılmaktadır. Bu sayede, tampon uygulamadan tampon etkisi sağlanır ve ameliyat sonrası kanama riski en aza indirilir. Tampon kullanılmadan yapılan ameliyatlarda; gözaltında morarma ya da yanakta şişme gibi sorunlar oluşmadan, hasta ameliyat sonrası dönemini konforlu bir şekilde geçirmektedir.

beautiful young woman face over blue backgroundTampon konularak yapılan burun ameliyatlarında tampon, 2-7 gün arası burunda durmaktadır. İçine hava girmesini sağlayan ve kuru masını engelleyen ortası delikli tamponlar da kullanılmaktadır ancak bu da kurumaya ve tıkan maya engel değildir. Tamponun çıkarılması esnasında hastanın psikolojisi de olumsuz etkilebilir. Hasta ameliyat sonrası 1 hafta sonra işine dönebilir. Tamponun, burnun orta hattındaki kıkırdak ve dokularda erimeye neden olabilen bir etkisi de bulunmaktadır.

Her ne kadar tamponsuz burun ameliyatı olsa da burun ameliyat sonrası iyi nefesi alamaz burun içerisinde oluşan şişlikler nefes açısından net sonucu vermez. Tampon konsa da konmasa da hasta birkaç güne gündelik haya tına dönebilir.


Bir Cevap Yazın