BAŞARILI BURUN ESTETİĞİ İÇİN PLANLAMA NASIL OLMALIDIR?

İdeal ve başarılı bir burun estetiği ni tanımlamak kolay olduğu kadar zordur da…

surgeon or beautician hands touching woman faceFonksiyonel olarak yetersiz bir burun estetik açıdan ideal olsa bile, o burna şüpheyle yaklaşmak ge rekir. Pahalı ve lüks bir araba estetik gö rüntüsüyle göz alıcıdır ama aynı zaman da güçlü bir motora ve konfora sahiptir. Aynı şekilde burun da hem fonksiyonel hem de estetik olarak tatmin edici ol malıdır. Estetik burun ameliyatları hiçbir zaman sadece burun şeklini daha güzel hale getirmek için yapılan ameliyatlar olmamalıdır. Çünkü çoğunlukla burun şeklinin problemli olduğu hastalarda aynı zamanda burun fonksiyonlarında da bazı sorunlar mevcuttur.

Başarılı burun estetiği ameliyatında ilk olarak hastamızın bu probleminin ortadan kaldırılması gerekir. Bu nedenle ameliyat öncesi hasta çok iyi analiz edil meli, hastanın şikayetleri ve ameliyattan beklentileri dikkatle not edilmeli, burun fonksiyonlarında var olan problemler ve bunun nedenleri (burun kemik eğriliği, burun eti şişliği, kronik sinüzit, alerjik rinit, burun içi polipler, nazal valv darlığı vs…) ortaya konmalıdır. Bu amaçla yapılacak detaylı muayenenin yanı sıra, eğer gerekli görülürse ek tetkikler ve görüntüleme araçlarından yararlanılabilir.

Physiotherapy procedure for the noseAmeliyat sonrasında burun formunun doğal olması, burnun kendi içindeki yapılarla ve yüzün diğer yapıları ile uyumlu olması için; ameliyat öncesinde burun şeklinin kişinin yüz özelliğine göre planlanması çok önemlidir. Ameliyat sonrasında dışa rıdan bakıldığında sizi hiç tanımayan kişilerin burnunuza estetik bir mü dahale yapıldığını farkediyor olması, burnunuz ne kadar güzel olursa olsun sizde ve çevrenizde yapay bir burun algısı yaratacaktır. Bu elbette istenilen bir sonuç değildir.

Kötü formda bir burun insana sert bir hava verirken, iyi yapılmış bir burun ise yüze daha canlı, daha aydınlık, daha pozitif ve daha gençleşmiş ifade verir, kişinin bakışlarını ortaya çıkarır.


Bir Cevap Yazın