MEME KÜÇÜLTME ESTETİĞİ İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER

Ufuk-bilkay-KÖŞE-1-1-copy-424x720

Meme küçültme estetiği neden yapılır?

Normalden büyük olan meme dokusu; kişiye psikolojik rahatsızlıkların yanı sıra, ağırlı ğa bağlı olarak; omuzlarda çökme, sırt ağrıları, meme altında sürekli terlemeye bağlı kaşıntı, pişik ve kötü kokuya da neden olmaktadır. Bu nedenle normalden büyük ve sarkmış memeleri daha küçük boyuta getirmek için yapılan meme küçültme estetiği, estetik bir ameliyat olmasının yanında, hastaya fiziksel olarak büyük bir rahat lama da sağlar, kişinin nefes alması düzene girer, hareket kabiliyeti artar, omuz ve sırt ağrıları kaybolur. Bu durum dikkate alındığında meme küçültme estetiği aynı zamanda fonksiyonel bir ameliyattır.

Meme küçültme estetiği kaç yaşında yapılabilir?

Kadın memesi büyümesini 18-21 yaşları arasında tamamlamaktadır; bu nedenle tıbbi açıdan genellikle 20 yaş civarında yapılabilir. Virjinal hipertrofi dediğimiz; çok erken yaşlarda meme nin aşırı büyüklüğü durumlarında, memenin aşırı büyüklüğü kişinin fiziksel aktivitesini ve günlük yaşantısını belirgin bir şekilde engelliyorsa 20 yaş altında meme küçültme ameliyatı yapılmak durumunda kalınabilir. 20 yaş altında yapılırsa, memelerinin ameliyattan sonra da bir miktar bü yümeye devam edebileceği kişiye söylenmelidir.

Woman before and after breast size correction on white background. Plastic surgery concept

Meme küçültme ameliyatı süt vermeye engel olur mu?

Meme dokusu yağlardan ve süt bezlerinden oluşmaktadır. Süt bezleri daha çok orta bölümde bulunmakla berbaber genellike yağ dokusu ve süt bezleri memenin içinde birbirine karışmış ve yaygın şekilde bulunurlar. Küçültme ameliyatı yapılırken de hem yağ dokusu hem de süt bezle ri ve süt kanalları beraberce alınmaktadır; çünkü ayrıştırmak mümkün değildir. Orta bölgeyi daha çok koruyarak yapılan meme küçültmelerde süt salgısı daha fazla korunmakla birlikte, süt salgısının teorik olarak ortalama % 50 oranında azalacağı kabul edilmektedir.

Meme küçültme estetiğinde iz kalır mı?

Meme küçültme estetiği ameliyatında yeni oluş turulan memede, uygulanan değişik tekniklere bağlı olarak çeşitli şekilde iz meydana gelmek tedir. Başlangıçta bu izler kızarık ve belirgin olabilir, fakat zamanla solarak daha belirsiz hale gelecektir.

Meme küçültme ameliyatı hangi teknikler ile yapılmaktadır?

Meme küçültme estetiğinde seçilecek teknik memelerin büyüklüğüne, şekline, sarkma derecesine ve cerrahın tecrübesine bağlı olarak değişir. Ameliyat sırasında meme başının kan dolaşımı korunarak, seçilen tekniğe göre memenin yanlarından ve alt tarafından veya yanlarından ve üst bölgelerinden süt bezi ve yağ dokuları çıkartılarak memenin hacmi küçültülür. Meme başları normalde olması gereken meme altı çizgisi seviyesine taşınır. Ameliyat sonunda seçilen tekniğe göre; meme başı etrafında, meme başından aşağı doğru dik uzanan, bazen de bun lara ek olarak meme altı çizgisi boyunca yatay uzanan izler oluşacaktır.

Meme küçültme estetiği zor bir ameliyat mıdır?

Meme küçültme ameliyatı genel anestezi ile yapılan seçilecek tekniğe ve memelerin büyüklüğüne göre yaklaşık 2-3 saat süren bir ameliyattır. Süresi uzun gibi gö rünmekle beraber, ameliyat sonrası genellikle rahat geçer. Çok şiddetli ağrılar olmaz. İlk 3-4 gün hafif ağ rılar olabilir ancak ağrı kesici ilaçla rahatlarsınız. Genellikle 4. gün den sonra günlük aktivitelerinizi yapabilir hale gelirsiniz, ancak bu dönemde düzenli olarak pansuman yapılmaya devam edilir.

Adres: Cumhuriyet Bulvarı.

No: 135 Adil Bey Apt. K.6 D.11

Alsancak-İzmir


Bir Cevap Yazın